Counter.gratis

Nhận một máy đếm hoàn toàn MIỄN PHÍ cho trang web của bạn

Kiểu đếm phổ biến
Counter Style 101 Counter Style 206 Counter Style 363
Counter Style 686 Counter Style 322 Counter Style 603
Counter Style 0 Counter Style 100 Counter Style 663
[...]


Phân tích theo Ngôn ngữ, Quốc giaHệ điều hành dựa trên Dữ liệu Trình duyệt áp dụng cho tất cả người truy cập trang web nào có máy đếm của chúng tôi trong một khoảng thời gian nhất định.

Ngôn ngữ
Tiếng Anh en-US, en-GB, en, en-PH, en-NZ, en-AU, en-SG, en-CA, en-US@posix, en-AT, en-CH, en-DE
77.70%
Tiếng Đức de, de-DE, de-AT, de-CH, de-FR
21.11%
Tiếng Trung zh-CN, zh-TW
0.51%
Tiếng Philippines (Tagalog) fil, fil-PH
0.30%
Tiếng Tây Ban Nha es-419, es-ES, es, es-US, es-CR, es-MX, es-VE, es-PE, es-AR
0.13%
[...]

Quốc gia
Đức
39.30%
Philippines
16.32%
Hoa Kỳ
14.07%
Singapore
8.40%
Thụy Sĩ
4.96%
Áo
3.46%
Ireland
2.92%
Trung Quốc
2.32%
[...]


Tỷ lệ máy tính so với điện thoại thông minh
Máy tính, Desktop, Laptop
77.94%
Điện thoại thông minh, Máy tính bảng, v.v. (không kể Laptop)
22.06%


Hệ điều hành
Windows
64.43%
Android
19.65%
Linux, khác (không phải Android)
12.43%
iPhone
2.13%
Macintosh - Mac OS
0.80%
Mediapartners-Google
0.36%
Bytespider
0.09%
Dataprovider.com
0.06%
Chrome OS
0.01%
khác
0.01%
Plesk screenshot bot
0.01%
BitSightBot
0.01%


Định dạng màn hình
Ngang
66.20%
Dọc
33.52%

Độ phân giải màn hình
1440x900
14.40%
1366x768
13.62%
1920x1080
9.06%
360x800
6.67%
360x780
5.58%
1925x985
3.65%
1926x988
3.53%
1536x864
3.09%
[...]


english 
español 
português 
français 
italiano 
"हिन्दी" 
bahasa indonesia 
Tiếng Việt 
tagalog 
deutsch 
Counter.gratis @ facebook